Ông cha ta có câu “Học ăn, học nói, học gói, học mở” để nói về những “cái học” cơ bản trong cuộc sống mà con người phải học để học cách giao tiếp, ăn ở và đối nhân xử thế. Còn Allezy khuyên bạn…