Bạn đang gặp khó khăn cần được hỗ trợ hay cần đóng góp ý kiến cho bộ phận khách hàng? Hãy liên hệ ngay với Allezy qua hotline. Allezy sẽ giải quyết vấn đề của bạn nhanh nhất có thể.