Học Tiếng Pháp Online

Học Online Cùng Phương Pháp Độc Quyền Của Allezy

Học 1 Nhớ 10

Không học rời rạc từng kĩ
năng, tất cả tích hợp
trong từng chủ đề theo lối
tư duy tổng thể giúp bạn
học 1 nhớ 10

Thực hành Nói 1-1

Dù học online, bạn vẫn được liên tục luyện
giao tiếp 1-1 với bạn
cùng lớp và giảng viên.

Sĩ số lớp nhỏ, tối đa 8 học viên

Học với bạn để có thêm khí thế học hành, nhưng vẫn đảm bảo được
giảng viên theo sát từng người

Phương pháp Blended Learning độc quyền

Allezy là Trung tâm đầu tiên áp dụng blended learning với hệ thống 35 video bài giảng và 35h học tương tác mỗi khoá học tăng hiệu quả học tối đa.