Học Tiếng Pháp Offline

Trải Nghiệm Tiếng Pháp 4 Kỹ Năng Cùng Allezy

Khả năng phản xạ giao tiếp cơ bản chỉ sau 1 tháng

Thực hành nói tiếng Pháp liên tục ngay từ những buổi đầu tiên

6 buổi ngữ âm chuyên sâu

Giúp bạn nghe đúng, phát âm đúng,
hỗ trợ phát triển kỹ năng Nghe – Nói

Sĩ số lớp nhỏ, tối đa 8 học viên

Học với bạn để có thêm khí thế học hành, nhưng vẫn đảm bảo được
giảng viên theo sát từng người

“Học 1 nhớ 10”

Không học rời rạc từng kĩ năng tất cả tích hợp trong từng chủ đề theo lối tư duy tổng thể giúp bạn học 1 nhớ 10.