Facebook Allezy

Khóa Học Allezy

Blogs

DELF-DALF

Lịch thi DELF 2023 mới nhất 

Bằng DELF, DALF là gì? Dành cho ai? DELF (Diplôme d’Etude en Langue Française – Bằng tiếng Pháp cơ bản) và DALF (Diplôme Approfondie de Langue Française – Bằng tiếng Pháp chuyên sâu) là văn bằng chính thức và duy nhất được Bộ Giáo dục…

Load more
Du Học Pháp Cùng SAF Education