Học ở Allezy không còn gì để nói ý mọi người ơi. Giáo viên tâm huyết và cách truyền đạt thú vị.

Mình bắt đầu từ con số 0 nên cảm thấy rất phân vân khi tìm chỗ học và cảm thấy may mắn khi đến với Allezy.