Mình học khóa A0-A2 của cô giáo Quỳnh.

Cô giáo siêu đáng iu và dạy rất dễ hiểu, nhiệt tình. Cách dạy và điều hành lớp của Allezy cũng rất tận tình, tình cảm, đáng iu.

Các bạn nên đi học nhớ!