Giáo trình của Allezy thường xuyên cập nhật những kiến thức mới để bắt kịp kiến thức của các kỳ thi. Hơn nữa các chị giáo cũng rất nhiệt tình, vui vẻ.

Học viên lớp LTB1.11 – Kỹ năng CE: 19.5/25 – PO: 15,5/25