Category: DELF-DALF

lich-thi-delf-2023
DELF-DALF

Lịch thi DELF 2023 mới nhất 

Bằng DELF, DALF là gì? Dành cho ai? DELF (Diplôme d’Etude en Langue Française – Bằng tiếng Pháp cơ bản) và DALF (Diplôme Approfondie de Langue Française – Bằng tiếng Pháp chuyên sâu) là văn bằng chính thức và duy nhất được Bộ Giáo dục…

luyen-nghe-tieng-phap-a1-luyen-nghe-tieng-phap-a2-luyen-nghe-tieng-phap-b1-luyen-nghe-tieng-phap-b2-luyen-nghe-tieng-phap-c1-luyen-nghe-tieng-phap-c
DELF-DALF, Học Tiếng Pháp, Tự Học Tiếng Pháp

Tổng hợp tài liệu luyện nghe tiếng Pháp theo trình độ (Luyện nghe tiếng Pháp A1, luyện nghe tiếng Pháp A2, Luyện nghe tiếng Pháp B1, luyện nghe tiếng Pháp B2…) 

Kỹ năng nghe là kỹ năng đòi hỏi bạn cần đầu tư thời gian để luyện tập, hình thành phản xạ với âm thanh. Vậy nên việc rèn luyện bài bản từ cơ bản đến nâng là rất quan trọng, giúp bạn tiến bộ nhanh…