Đầu tiên, phải nói là chương trình học rất phù hợp với nhu cầu của mình. Tìm mãi mới thấy một chỗ dạy liền từ A0-B1 như thế này!

Giảng viên giảng hay, dễ hiểu. Phương pháp dạy đúng kiểu mình thích, có các hình ảnh slide minh họa sinh động để dễ học, dễ nhớ. Trong giờ học cũng có các hoạt động nữa nên giờ học không bị nhàm chán.