Câu chuyện của Thầy giáo Vũ Minh Tuấn Covid đã gây ra rất nhiều điều không tốt trên thế giới, nhưng Covid đã mang thầy giáo Vũ Minh Tuấn về lại Việt Nam và gia nhập đại gia đình Allezy, cùng xây dựng ước mơ…