Thiệt là may mắn khi đang tìm một lớp học tiếng Pháp khá gấp thì lại biết được đến lớp Quỳnh :))

Phương pháp dạy mới mẻ thoải mái, học trên lớp thì học viên cũng đc chủ động nên là dễ tiếp thu hơn. Giảng viên cực kì quan tâm ý kiến góp ý của học sinh nên có gì là thay đổi liền để phù hợp.

Quan trọng là học phí hạt dẻ!!