1. Thời gian bình chọn:

Vòng 1: Nébuleuses cuộc thi tìm kiếm tài năng Pháp ngữ BOULEVARD DES ETOILES diễn ra từ 20h00 ngày 09/01/2021 đến 20h00 ngày 13/01/2021 trên chuyên mục chính thức của cuộc thi trên website của BTC: Boulevard des Étoiles

Quy chế tính điểm Vòng 1

2. Công thức tính điểm các tiết mục tham gia:

Tổng điểm = Điểm bình chọn của khán giả x 0,6(*) + Điểm bình chọn từ BGK x 0,4(**)

Trong đó:

(*): Điểm bình chọn của khán giả:

Điểm bình chọn của khán giả được tính dựa trên lượt Page Views bài đăng chính thức tiết mục của thí sinh trên website allezy.vn. Bạn có thể bình chọn cho các tiết mục mình yêu thích thông qua việc click vào trang và xem video các tiết mục dự thi tại: Boulevard des Étoiles

Sau khi đóng cổng bình chọn, số lượt page views của các tiết mục được tổng kết và xếp hạng từ 1 đến 28. Xếp hạng này được quy đổi thành số điểm giảm dần từ 28 đến 1.

Bảng quy đổi điểm dựa trên xếp hạng:

Xếp hạng về lượt page views (từ cao xuống thấp)Điểm quy đổi
128
227
326
425
524
n28-n+1
Ví dụ về cách quy đổi Điểm bình chọn của khán giả

(**): Điểm bình chọn của ban giám khảo:

Điểm bình chọn của ban giám khảo vòng 1 được xếp hạng bởi Allezy – Trải nghiệm tiếng Pháp theo thứ tự từ 1 đến 28. Xếp hạng này cũng được quy đổi thành số điểm giảm dần, tương tự như phần quy đổi điểm bình chọn của khán giả.

Một minh hoạ cụ thể như sau:

Tiết mục A01 xếp thứ 5 về điểm bình chọn của khán giả (điểm quy đổi là 24) và xếp thứ 1 về bình chọn của ban giám khảo (điểm quy đổi là 28).

Tiết mục A02 xếp thứ 2 về điểm bình chọn của khán giả (điểm quy đổi 27) và xếp thứ 4 về bình chọn của ban giám khảo (điểm quy đổi 25).

Tổng điểm quy đổi và xếp hạng chung cuộc của 2 thí sinh như sau:

Tiết mụcĐiểm quy đổi từ bình chọn của khán giảĐiểm quy đổi từ bình chọn của BGKTổng điểmXếp hạng
A01242824 x 0,6 + 28 x 0,4 = 25,62
A02272527 x 0,6 + 25 x 0,4 = 26,21
Ví dụ về cách thức tính điểm bài dự thi Boulevard des Étoiles

3. Lưu ý:

– Trường hợp 02 thí sinh có cùng tổng điểm, tiết mục có số điểm quy đổi từ bình chọn của khán giả cao hơn sẽ xếp thứ hạng cao hơn.

– Trong mọi trường hợp tranh chấp, quyết định từ BTC là quyết định cuối cùng.

4. Công bố kết quả Vòng 1:

BTC sẽ thông báo kết quả 10 tiết mục vào vòng chung kết vào 20h00 ngày 14/01/2021 thông qua trang facebook Allezy – Trải nghiệm tiếng Pháp.