Boulevard Des Étoiles

Cuộc Thi Đại Lộ Ngôi Sao – Boulevard Des Étoiles

Nâng Cao Kỹ Năng Tiếng Anh 

Việc giải bài tập tiếng Anh lớp 9 không chỉ giúp củng cố kiến thức mà còn là cách tốt để nâng cao kỹ năng ngôn ngữ. Trong giai đoạn này, học sinh phải đối mặt với nhiều vấn đề ngữ pháp và từ vựng…

ĐÀO PHƯỢNG – Je t’aime | SBD A23 
NGÔ QUỲNH NHI – Parler à mon père | SBD A21 
ĐÀO PHƯƠNG ANH – Je me suis fait tout petit | SBD A02 
CLB TIẾNG PHÁP ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI – Nhảy Flashmob | SBD A28 
LÊ THANH DIỆU VI – Soulman Dance | SBD A27 
NGUYỄN PHƯƠNG ANH – Le festin | SBD A03 
NGUYỄN TRẦN THÙY CHI – J’adore les livres | SBD A04 
ĐÀO NGỌC DIỆP – Je chanterai | SBD A05 
ĐỖ KỲ DUYÊN – Ça ira | SBD A06 
NGUYỄN HOÀNG BẢO TRÂN – L’oiseau et l’enfant | SBD A26 
NGỌC LINH, VĂN DIỄN & ĐỨC THỊNH – Avant toi | SBD A25 
NGUYỄN PHƯƠNG THU -Ta reine | SBD A24 
NGUYỄN DẠ ÂU NHI – JOUR 1 | SBD A22 
LÊ THU HẰNG – How you like that | SBD A07 
Cách thức tính điểm Vòng 1: Nébuleuses – Cuộc thi tìm kiếm tài năng Pháp ngữ BOULEVARD DES ETOILES 
28 VÌ TINH TÚ TẠI VÒNG 1 – BOULEVARD DES ÉTOILES 

Vậy là đã hơn 1 tháng kể từ ngày chúng mình phát động cuộc thi Boulevard des Étoiles, sau gần một tháng này, chúng mình đã nhận được 28 tiết mục dự thi vô cùng hấp dẫn từ các thí sinh vô cùng tiềm năng….

BÙI KIỀU ANH – Ceux qui rêvent| SBD A01 
PHÍ THẾ LONG – Le Temps des cathédrales | SBD A16 
HỒ THẢO NHI – La belle | SBD A20 
NGUYỄN ĐỨC HUY – Grace Kelly | SBD A09 
NGUYỄN TRẦN XUÂN NHÂN – La madrague | SBD A19 
HOÀNG NAM & HOÀNG ANH – Je te le donne | SBD A18 
ĐỖ NGỌC MINH – L’effet de masse | SBD A17 
PHẠM NGỌC HUYỀN – T’choupi au zoo | SBD A10 
NGUYỄN TRẦN HOÀNG KHA – Bonjour Vietnam | SBD A12 
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LINH – Bonjour Vietnam | SBD A15 
PHẠM TOÀN BÁCH KHOA – Hanoï | SBD A13 
VŨ VĂN DIỄN & NGUYỄN ĐỨC THỊNH – Je t’aime | SBD A14 
PHẠM NGỌC HUYỀN – Belly Dance Ya Habibi | SBD A11 
NGUYỄN ĐỨC HUY – Les filles d’aujourd’hui | SBD A08 
Nâng Cao Kỹ Năng Tiếng Anh 

Việc giải bài tập tiếng Anh lớp 9 không chỉ giúp củng cố kiến thức mà còn là cách tốt để nâng cao kỹ năng ngôn ngữ. Trong giai đoạn này, học sinh phải đối mặt với nhiều vấn đề ngữ pháp và từ vựng…

ĐÀO PHƯỢNG – Je t’aime | SBD A23 
NGÔ QUỲNH NHI – Parler à mon père | SBD A21 
ĐÀO PHƯƠNG ANH – Je me suis fait tout petit | SBD A02 
CLB TIẾNG PHÁP ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI – Nhảy Flashmob | SBD A28 
LÊ THANH DIỆU VI – Soulman Dance | SBD A27 
NGUYỄN PHƯƠNG ANH – Le festin | SBD A03 
NGUYỄN TRẦN THÙY CHI – J’adore les livres | SBD A04 
ĐÀO NGỌC DIỆP – Je chanterai | SBD A05 
ĐỖ KỲ DUYÊN – Ça ira | SBD A06 
NGUYỄN HOÀNG BẢO TRÂN – L’oiseau et l’enfant | SBD A26 
NGỌC LINH, VĂN DIỄN & ĐỨC THỊNH – Avant toi | SBD A25 
NGUYỄN PHƯƠNG THU -Ta reine | SBD A24 
NGUYỄN DẠ ÂU NHI – JOUR 1 | SBD A22 
LÊ THU HẰNG – How you like that | SBD A07 
Cách thức tính điểm Vòng 1: Nébuleuses – Cuộc thi tìm kiếm tài năng Pháp ngữ BOULEVARD DES ETOILES 
28 VÌ TINH TÚ TẠI VÒNG 1 – BOULEVARD DES ÉTOILES 

Vậy là đã hơn 1 tháng kể từ ngày chúng mình phát động cuộc thi Boulevard des Étoiles, sau gần một tháng này, chúng mình đã nhận được 28 tiết mục dự thi vô cùng hấp dẫn từ các thí sinh vô cùng tiềm năng….

BÙI KIỀU ANH – Ceux qui rêvent| SBD A01 
PHÍ THẾ LONG – Le Temps des cathédrales | SBD A16 
HỒ THẢO NHI – La belle | SBD A20 
NGUYỄN ĐỨC HUY – Grace Kelly | SBD A09 
NGUYỄN TRẦN XUÂN NHÂN – La madrague | SBD A19 
HOÀNG NAM & HOÀNG ANH – Je te le donne | SBD A18 
ĐỖ NGỌC MINH – L’effet de masse | SBD A17 
PHẠM NGỌC HUYỀN – T’choupi au zoo | SBD A10 
NGUYỄN TRẦN HOÀNG KHA – Bonjour Vietnam | SBD A12 
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LINH – Bonjour Vietnam | SBD A15 
PHẠM TOÀN BÁCH KHOA – Hanoï | SBD A13 
VŨ VĂN DIỄN & NGUYỄN ĐỨC THỊNH – Je t’aime | SBD A14 
PHẠM NGỌC HUYỀN – Belly Dance Ya Habibi | SBD A11 
NGUYỄN ĐỨC HUY – Les filles d’aujourd’hui | SBD A08