Tự học giới thiệu bản thân bằng tiếng Pháp. Cách hỏi “Bạn đến từ đâu”, “Bạn đến từ nước nào” trong tiếng Pháp nói như thế nào? Cùng Allezy tìm hiểu nhé!

tu-hoc-gioi-thieu-ban-than-bang-tieng-phap-ban-den-tu-dau-trong-tieng-phap-noi-nhu-the-nao
tu-hoc-gioi-thieu-ban-than-bang-tieng-phap-ban-den-tu-dau-trong-tieng-phap-noi-nhu-the-nao

Tự học giới thiệu bản thân bằng tiếng Pháp: Bạn đến từ nước nào?

Để hỏi về nguồn gốc của ai đó, người Pháp thường dùng 2 cấu trúc sau đây:

  • Vous venez d’où? / D’où venez-vous?
  • Vous venez de quel pays? / De quel pays venez-vous?

Bài viết liên quan

Tự học giới thiệu bản thân bằng tiếng Pháp: Tôi đến từ Việt Nam

Để tự giới thiệu bản thân bằng tiếng Pháp về nguồn gốc, người Pháp thường dùng cấu trúc sau:

  • Je viens de + quốc gia

ex: Je viens du Vietnam ( Tôi đến từ Việt Nam)

Tự học giới thiệu bản thân bằng tiếng Pháp: Giới từ “DE”

Lưu ý khi dùng “Venir de + pays”

  • Nếu + quốc gia giống đực: de le => du hoặc de l’
  • Nếu + quốc gia số nhiều: de les => des
  • Nếu + quốc gia giống cái / thành phố: de (không có mạo từ)

Trên đây là cách nói “Bạn đến từ nước nào” trong tiếng Pháp giúp bạn tự học giới thiệu bản thân bằng tiếng Pháp.

Tham khảo thêm các khóa học tại Allezy

———

Allezy – Tiếng Pháp Online Số 1 Việt Nam