Allezy cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của khách hàng. Khách hàng vui lòng đọc bản “Chính sách bảo mật” dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện, nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập:

Chính sách bảo mật thông tin

Bảo vệ dữ liệu là vấn đề của sự tin tưởng và bảo mật danh tính của khách hàng vô cùng quan trọng với chúng tôi. Vì thế, Allezy sẽ chỉ sử dụng tên và một số thông tin khác của Khách hàng theo quy định đề ra trong Chính sách Bảo mật này. Chúng tôi chỉ sẽ thu thập những thông tin cần thiết và có liên quan đến giao dịch giữa Allezy và Khách hàng.Chúng tôi chỉ giữ thông tin của Khách hàng trong thời gian luật pháp yêu cầu hoặc cho mục đích mà thông tin đó được thu thập.

Mục đích áp dụng

Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin này nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập và/hoặc giao dịch trên website https://allezy.vn/thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH Allezy Việt Nam.Chính Sách này mô tả cách Allezy tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin của khách hàng. Việc khách hàng truy cập hoặc thực hiện giao dịch trên https://allezy.vn/ được hiểu là khách hàng đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ Chính Sách này, kể cả các phiên bản sửa đổi, bổ sung của Chính Sách.

Quy định cụ thể

a. Về việc thu thập thông tin cá nhân

 • Khi khách hàng có nhu cầu được tư vấn, tùy từng thời điểm, khách hàng phải cung cấp một số thông tin cần thiết để Allezy liên hệ lại với khách hàng.
 • Khách hàng có trách nhiệm đảm bảo những Thông Tin Khách Hàng cung cấp là đầy đủ và chính xác.

b. Về việc lưu giữ và bảo mật thông tin riêng

 • Mọi thông tin khách hàng, cũng như các thông tin trao đổi giữa khách hàng và Allezy đều được lưu giữ và bảo mật
 • Allezy không cho phép các bên thứ ba theo dõi hoặc thu thập thông tin của khách hàng trên website https://allezy.vn/
 • Khách hàng tuyệt đối không được có bất kỳ hành vi sử dụng công cụ, chương trình để can thiệp trái phép vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của https://allezy.vn/, cũng như bất kỳ hành vi nào khác nhằm phát tán, cổ vũ cho các hoạt động với mục đích can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống https://allezy.vn/, cũng như các các hành vi mà pháp luật Việt Nam nghiêm cấm. Trong trường hợp chúng tôi phát hiện Bạn có hành vi cố tình giả mạo, gian lận, phát tán các thông tin trái phép…, chúng tôi có quyền chuyển thông tin cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.

c. Về việc sử dụng Thông Tin Khách Hàng

 • Allezy có quyền sử dụng các thông tin Khách Hàng cung cấp để:
  • Tư vấn các chương trình khóa học cho khách hàng dựa trên nhu cầu của khách hàng
  • Liên lạc, hỗ trợ liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.

d. Về việc chia sẻ Thông Tin Khách Hàng

 • Allezy không cung cấp Thông Tin Khách Hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc khi việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để Allezy cung cấp dịch vụ/khóa học cho khách hàng
 • Ngoài các trường hợp nêu trên, Allezy sẽ có thông báo cụ thể cho khách hàng khi phải tiết lộ Thông Tin Khách Hàng cho một bên thứ ba. Trong trường hợp này, Allezy cam kết sẽ chỉ tiết lộ Thông Tin Khách Hàng khi được sự đồng ý của khách hàng.

e. Liên hệ, giải đáp thắc mắc