Động từ tiếng Pháp là gì? Làm thế nào để phân biệt chúng? Và cách chia các động từ tiếng Pháp ở thì hiện tại ra sao? Hãy cùng tìm hiểu ngay trong bài viết này của Allezy nhé!


Động từ tiếng Pháp là gì?

Động từ trong tiếng Pháp hay còn gọi là Verbe là những từ dùng để chỉ hành động, trạng thái của sự vật, sự việc như chanter (hát), avoir (có/sở hữu), pleuvoir (mưa)… 

Động từ tiếng Pháp được cấu tạo gồm: Radical và Terminaison (Thân từ – Hậu tố). Thân từ mang ý nghĩa của động từ. Hậu tố sẽ phụ thuộc vào ngôi, thì, thể….

VD: Je jouerai de la guitare. (Tạm dịch: Tôi sẽ chơi ghi-ta).

Trong đó, thân từ “jouer” nghĩa là chơi. Hậu tố “-ai” để chì thì Tương lai chia ở ngôi thứ nhất số ít (Je), thức trần thuật (L’indicatif).

Tổng hợp các động từ tiếng Pháp
Các động từ tiếng Pháp

Các loại động từ tiếng Pháp

Động từ tiếng Pháp được chia thành 3 loại:

 • Nhóm I (1er groupe): Là các động từ kết thúc bằng đuôi “-ER” như aimer (yêu), manger (ăn), chanter (hát), préparer (chuẩn bị).
  NGOẠI TRỪ: Động từ aller.
 • Nhóm II (2ème groupe): Là các động từ kết thúc bằng đuôi “-IR” như finir (kết thúc), réussir (thành công), choisir (chọn lựa)…
 • Nhóm III (3ème groupe): Là các động từ bất quy tắc thường kết thúc bằng đuôi “-RE, -OIR…” như être (thì/là/ở), avoir (có), savoir (biết), attendre (chờ đợi)…

Cách chia các động từ tiếng Pháp ở thì hiện tại

Các động từ tiếng Pháp
Cách chia các động từ tiếng Pháp

Cách chia động từ nhóm I

 • Bước 1: Bỏ đuôi “-ER” của động từ.
 • Bước 2: Lần lượt thêm vào các ngôi các đuôi tương ứng:
  Je + -e
  Tu + -es
  Il/Elle + -e
  Nous + -ons
  Vous + -ez
  Ils/Elles + -ent

VD: Động từ Parler (nói) ta chia như sau:
Je parle
Tu parles
Il/Elle parle
Nous parlons
Vous parlez
Ils/Elles parlent.

Cách chia động từ nhóm II

 • Bước 1: Bỏ đuôi “-IR” của động từ.
 • Bước 2: Lần lượt thêm vào các ngôi các đuôi tương ứng:
  Je + -is
  Tu + -is
  Il/Elle + -it
  Nous + -issons
  Vous + -issez
  Ils/Elles + -issent

VD: Động từ Finir (kết thúc) ta chia như sau:
Je finis
Tu finis
Il/Elle finit
Nous finissons
Vous finissez
Ils/Elles finissent.

Cách chia động từ nhóm III

Đối với động từ tiếng Pháp nhóm III, ta không có quy tắc chung cho tất cả các động từ. Mà đối với mỗi động từ/nhóm động từ ta sẽ có cách chia khác nhau.

Đối với động từ kết thúc bằng đuôi “-DRE”

 • Bước 1: Bỏ đuôi “-DRE” của động từ.
 • Bước 2: Lần lượt thêm vào các ngôi các đuôi tương ứng:
  Je + -ds
  Tu + -ds
  Il/Elle + -d
  Nous + -ons
  Vous + -ez
  Ils/Elles + -ent

VD: Động từ Vendre (bán) ta chia như sau:
Je vends
Tu vends
Il/Elle vend
Nous vendons
Vous vendez
Ils/Elles vendent.

LƯU Ý: Có một vài ngoại lệ đối với một số động từ như sau:

 • Động từ Prendre (lấy/nhận…) sẽ có sự thay đổi khi chia ở hiện tại các ngôi: Nous prenons, Vous prenez, Ils/Elles prennent.
 • Động từ Coudre (khâu/may) sẽ có sự thay đổi khi chia ở hiện tại các ngôi: Nous cousons, Vous cousez, Ils/Elles cousent.

Đối với động từ kết thúc bằng đuôi “-TRE”

 • Bước 1: Bỏ đuôi “-TRE” của động từ.
 • Bước 2: Lần lượt thêm vào các ngôi các đuôi tương ứng:
  Je + -ts
  Tu + -ts
  Il/Elle + -t
  Nous + -tons
  Vous + -tez
  Ils/Elles + -tent

VD: Động từ Mettre (đặt/để…) ta chia như sau:
Je mets
Tu mets
Il/Elle met
Nous mettons
Vous mettez
Ils/Elles mettent.

Đối với động từ kết thúc bằng đuôi “-EINDRE/-AINDRE/-OINDRE”

Đối với các động từ tiếng Pháp nhóm III có kết thúc các đuôi như trên, ta sẽ có cách chia như sau:

 • Bước 1: Bỏ đuôi của động từ.
 • Bước 2: Lần lượt thêm vào các ngôi các đuôi tương ứng:
  • Đối với động từ kết thúc bằng đuôi -EINDRE, ta có:
   Je + -eins
   Tu + -eins
   Il/Elle + -eint
   Nous + -eignons
   Vous + -eignez
   Ils/Elles + -eignent
  • Đối với động từ kết thúc bằng đuôi -AINDRE, ta có:
   Je + -ains
   Tu + -ains
   Il/Elle + -aint
   Nous + -aignons
   Vous + -aignez
   Ils/Elles + -aignent
  • Đối với động từ kết thúc bằng đuôi -OINDRE, ta có:
   Je + -oins
   Tu + -oins
   Il/Elle + -oint
   Nous + -oignons
   Vous + -oignez
   Ils/Elles + -oignent

Một số động từ nhóm III phổ biến

Động từ Être (thì/là/ở) ta chia như sau:
Je suis
Tu es
Il/Elle est
Nous sommes
Vous êtes
Ils/Elles sont.

Động từ Avoir (có) ta chia như sau:
J’ai
Tu as
Il/Elle a
Nous avons
Vous avez
Ils/Elles ont.

Động từ Aller (đi) ta chia như sau:
Je vais
Tu vas
Il/Elle va
Nous allons
Vous allez
Ils/Elles vont.

Động từ Faire (làm) ta chia như sau:
Je fais
Tu fais
Il/Elle fait
Nous faisons
Vous faisez
Ils/Elles font.

Trên đây là các cách phân biệt động từ tiếng Pháp và cách chia của mỗi động từ. Để nhớ được cách chia này, bạn hãy học thuộc lý thuyết nền và làm thật nhiều bài tập chia động từ nhé.

———

Tham khảo thêm các khóa học tại Allezy

———

Allezy – Tiếng Pháp Online Số 1 Việt Nam